Prisutdelingen

Utdelingen av Nobels Fredspris finner sted under en høytidelig seremoni i Oslo Rådhus den 10. desember. På podiet sitter prisvinneren, Nobelkomiteen og dens faste sekretær. Helt siden 1905 har det vært tradisjon for at representanter for kongefamilien er til stede. På benkeradene bak de kongelige sitter representanter for regjering, Storting, Corps Diplomatique og andre spesielt innbudte gjester.

Det er blitt tradisjon at prisoverrekkelsen rammes inn av taler og kunstneriske innslag. Først kommer talen av Den norske Nobelkomiteens leder, der prisvinneren blir presentert og tildelingen blir begrunnet. Lederen kaller dernest på prisvinneren, som får overrakt Nobeldiplomet og Nobelmedaljen. I tillegg mottar vinneren et større pengebeløp (for tiden 8 millioner svenske kroner), men dette håndteres separat og inngår ikke i seremonien. Etter overrekkelsen følger prisvinnerens tale, det såkalte Nobelforedraget. Det gir prisvinneren muligheten til å fremstille sitt fredsbudskap i en personlig og helhetlig form.

Prisutdelingsseremonien har ikke alltid funnet sted i Rådhuset. I de første årene, fra 1901-04 foregikk prisoverrekkelsen i Stortinget. Fra 1905 til og med 1946 fant den sted på Nobelinstituttet (i krigsårene ble det ikke utdelt priser). I årene 1947-89 var arrangementet lagt til Oslo-universitetets Aula. Da også denne salen etter hvert viste seg for liten, ble seremonien flyttet til Oslo Rådhus. Der er det plass til om lag 1000 gjester i tillegg til presse og fjernsyn.

ON

Prisutdelingen 1905

(© Det norske Nobelinstitutt)

Første utdeling av Nobels Fredspris i Nobelinstituttets store sal i 1905. Kong Haakon VII skimtes i midten på første rad

Prisutdelingen

(© Foto: Odd-Steinar Tøllefsen / Det Norske Nobelinstitutt)

Utdelingen av Nobels Fredspris finner sted i Oslo Rådhus. Bildet er fra 2006.