Kandidater og vinnere 1901-2007

Nominerte kandidater og prisvinnere 1901-2007 fordelt på geografisk region og kjønn

Frem til 1960 var Nobels Fredspris i alt overveiende grad en pris forbeholdt velutdannede hvite menn fra Europa og USA. Bare tre kvinner hadde til da fått Fredsprisen: østerrikske Bertha von Suttner i 1905 og de to amerikanerne Jane Addams i 1931 og Emily Greene Balch i 1946. Kun én gang hadde prisen gått til en kandidat fra et land utenfor Europa og USA, nemlig den argentinske utenriksministeren Carlos Saavedra Lamas (1936).

Med pristildelingen til den sørafrikanske menneskerettighetsforkjemperen Albert John Lutuli i 1960 begynte en gradvis globalisering av Fredsprisen. Denne utviklingen skjøt for alvor fart på 1980- og 90-tallet. Av de tilsammen 30 individuelle prisvinnerne i årene 1980-2007, kom 20 fra land utenfor Europa og Nord-Amerika. Samtidig ble det også en jevnere kjønnsfordeling mellom prisvinnere. Halvparten av de i alt 12 kvinnene som ved utgangen av 2007 hadde mottatt Nobels Fredspris, fikk prisen i 1982 eller senere. I tiåret 1997-2006 var tre av de ialt syv individuelle prisvinnerne kvinner.

Nominasjonsstatistikken viser en liknende, men ikke like markant utvikling. I løpet av Nobelprisens første hundre år økte kvinnenes gjennomsnittlige andel av de årlige nominasjoner fra 4 prosent i perioden 1901-1925 til 5 prosent i 1926-1950, 6 prosent i 1951-1975 og 9 prosent i 1976-1990. Relativt sett har det altså vært en kraftigere økning i antall kvinnelige prisvinnere enn i antall kvinnelige nominerte.

Ser vi på den geogragfiske fordelingen av nominasjonene fra 1901 til 2000, er det særlig to iøyenfallende trender. Det ene er at Europa og Nord-Amerikas andel har sunket dramatisk, fra 89% i perioden 1901-1925 til 77% i 1926-50, 67% i 1951-1975 og 48% i 1976-2000 (i totalen inngår også nominerte internasjonale organisasjoner). Det andre er at Latin-Amerika, Afrika og særlig Asias andel har økt tilsvarende kraftig. Deres samlede andel har gått opp fra 3% i perioden 1901-1925 til 11% i 1926-1950, 18% i 1951-1975 og 35% i 1976-2000.

ON

Global Fredspris

© Foto: Ken Opprann / Det Norske Nobelinstirutt

Wangari Maahthai (Kenya), Jose Ramos-Horta (Øst-Timor) og Rigoberta Menchu Tum (Guatemala) er eksempler på at Fredsprisen blir stadig mer global

Les mer på nobelpeaceprize.org:

  • Konfliktkartet viser den geografiske distribusjon av kandidater og vinnere av Nobels Fredspris.