Viktige datoer i Nobelåret

Alfred Nobel døde 10. desember 1895, og helt siden 1901 har det vært tradisjon at Fredsprisen utdeles på denne datoen under en høytidelig overrekkelsesseremoni. Fredsprisutdelingen finner sted i Oslo Rådhus, med representanter for Kongehuset, regjeringen og Stortinget til stede, samt et tusentalls øvrige gjester. De øvrige Nobelprisene deles ut på samme dag under en tilsvarende seremoni i Stockholms konserthus. Samme kveld avholdes det banketter til ære for prisvinnerne. I Oslo finner banketten sted på Grand Hotel, der prisvinneren også gjerne hylles med et fakkeltog. Den svenske banketten er lagt til Stockholm Stadshus.

Under Nobeluken i desember har det blitt tradisjon for ytterligere fire faste arrangementer i Den norske Nobelkomiteens regi. Den 9. desember holder prisvinneren pressekonferanse på Det norske Nobelinstitutt og hilser på komitémedlemmene og de ansatte der. Om kvelden er prisvinneren Nobelkomiteens gjest under den såkalte "lille middagen" på Grand Hotel. Om kvelden den 11. desember deltar prisvinneren på den store Nobelkonserten i Oslo Spektrum som blir fjernsynsoverført til mange land.

Fristen for å nominere noen til Nobels Fredspris er 1. februar. Det finnes særskilte regler for hvem som kan foreta gyldige nominasjoner.

Det er ingen fast dato for når Den norske Nobelkomité skal offentliggjøre navnet på årets fredsprisvinner. Vanligvis skjer annonseringen kl. 11:00 på den andre fredag i oktober. Ifølge Nobelstiftelsens statutter må Komitéen ha offentliggjort sitt valg senest 15. november.

ON

Offentliggj&oslashringen

Foto: © Ken Opprann / Det norske Nobelinstitutt

Offentliggjøringen av årets vinner av Nobels Fredspris har et stort oppbud av internasjonal presse og media.