Program for Nobeldagene i Oslo

Nobeldagene i Oslo 9-11 desember blir holdt til ære for årets mottager(e) av Nobels Fredspris. Fredsprisseremonien 10. desember er høydepunktet i dette programmet.

Noen av de andre punktene i programmet er nevnt nedenfor.

9. desember

Pressekonferanse på Nobelinstituttet.

10. desember

13.00
Fredsprissermonien i Oslo Rådhus.
Adgang kun for inviterte gjester og akkreditert presse.

19.00
Nobelbanketten holdes på Grand Hotel.
Kun for inviterte gjester.

11. desember

Åpning av Fredsprisutstillingen til ære for årets Fredspristaker(e) på Nobels Fredssenter.
Arrangement kun for inviterte.


Nobels Fredspriskonsert arrangeres til ære for årets Fredsprisvinnere, og finner sted i Oslo Spektrum.