Hvorfor Norge

Ingen vet med sikkerhet hvorfor Alfred Nobel ønsket at akkurat Fredsprisen skulle deles ut av en norsk komité - eller hva som fikk ham til å inkludere Norge i Nobelprisene overhodet.

Mye tyder på at det var hans vennskap med den østerriske forfatterinnen og fredsaktivisten Bertha von Suttner som overbeviste ham om at fred burde inngå blant de fem priskategoriene. Men kunne han ikke like gjerne ha gitt ansvaret for utdelingen til en svensk komité?

Flere forhold kan ha påvirket ham. For det første var Sverige i union med Norge, og det kunne på mange måter synes rett og rimelig at unionens lillebror også fikk et ord med i laget. All den stund svensk naturvitenskapelig og medisinsk forskning lå lenger fremme enn den norske, var det naturlig å legge disse priskomiteene til Sverige. Nobel var en stor beundrer av norsk litteratur, men Norge som nasjon hadde ingen litterær institusjon som med samme autoritet som Svenska Akademien kunne forvalte Litteraturprisen. Da ble det bare fred tilbake.

I tillegg kan Nobel også ha ment at Norge faktisk hadde bedre forutsetninger enn Sverige for å dele ut nettopp Fredsprisen. Landet hadde ikke de samme militaristiske tradisjoner som Sverige, og det norske Storting hadde på slutten av 1800-tallet engasjert seg sterkt i Den interparlamentariske union og dens arbeid for konfliktløsning gjennom mekling og voldgift. Nobel satte etter alt å dømme pris på dette engasjementet.

Endelig har det vært foreslått at Nobel kan ha blitt påvirket av sin juridiske rådgiver Ragnar Sohlman, som var gift med en norsk kvinne, eller av den norske dikteren og fredsforkjemperen Bjørnstjerne Bjørnson, som Nobel var en stor beundrer av.

ON