Alfred Nobels bibliotek

Et av Alfred Nobels mange minneverdige utsagn lyder: "En enslig uten bøker og blekk er allerede i livet en død mann." Selv var han enslig - og ikke så lite ensom - i det meste av sitt voksne liv. Bøker kom derfor til å bety mye for ham, og hans privatbibliotek bidrar til å kaste lys over hans personlighet og intellektuelle påvirkning.

Nobels boksamling inneholder mer enn 1950 bind fordelt på om lag 1200 titler. Det var et relativt stort privatbibliotek etter datidens målestokk. Skjønnlitteratur og humanistisk faglitteratur utgjør 59% av titlene, teknikk og naturvitenskap 26%, geografi og reiseskildringer 8% og de resterende 7% består av bøker om fred, økonomi og patenter. Deler vi utgivelsene inn etter språk, får vi et bilde av Nobels kosmopolitiske orientering: 37% er franske (han bodde lenge i Paris), 28% tyske, 18% engelske, 12% svenske og 5% andre språk, inklusive russisk, norsk og dansk.

En som lot seg imponere av boksamlingen, var den østerrikske forfatterinnen Bertha von Kinsky (senere mer kjent som Bertha von Suttner). I sine memoarer skriver hun at hun ved sitt første besøk hjemme hos Alfred Nobel, i Paris i 1875, ble mektig imponert over hans "velutrustede bibliotek, som syntes å kunne tilfredsstille enhver leselyst". Bertha kom da også til å forære ham flere av sine egne bokutgivelser, deriblant førsteutgaven av den store antikrigsromanen Die Waffen nieder!

Boksamlingen viser at Nobel må ha hatt en glødende interesse for den vestlige sivilisasjons store diktere og tenkere. Blant filosofene finner vi alt fra Platon til Auguste Compte. Skal vi dømme ut fra antall titler, ser han ut til å ha ha fattet spesiell interesse for Leibniz, Kant, Kierkegaard, Mill, Schopenhauer og Spencer.

ON

Björkborn

© Foto: Nobelstiftelsen

Alfred Nobels bibliotek er nå samlet i herregården Björkborn som Alfred Nobel kjøpte sent i livet.


For ytterlige informasjon, se Åke Erlandsson, Alfred Nobels bibliotek. En bibliografi (Stockholm 2002: Atlantis).

Les på nobelprize.org