Kunngjøring

Stillingen som direktør ved Det Norske Nobelinstitutt og sekretær for Den Norske Nobelkomite har vært utlyst. Det kom inn tolv søknader på stillingen. Fem av søkerne ble av en faglig komite funnet å ha den akademiske kompetanse som var nevnt i utlysningen. Disse fem ble intervjuet av en samlet Nobelkomite. Etter en nøye vurdering av den enkeltes samlete kvalifikasjoner har Den Norske Nobelkomite enstemmig ansatt professor dr. philos. Olav Njølstad som direktør ved Det Norske Nobelinstitutt og sekretær for Den Norske Nobelkomite. Njølstad vil tiltre stillingen 1.1.2015. Under følger en kortversjon av hans CV.

Olav Njølstad (f. 1957) er dr.philos. og professor i vestlig samtidshistorie ved Universitetet i Oslo. Han har vært forskningsrådsstipendiat samme sted, gjesteforsker ved Ohio University, forsker og seniorforsker ved Institutt for Forsvarsstudier (IFS) og forskningssjef ved Det Norske Nobelinstitutt. I 2011-2012 var han seniorrådgiver i 22. julikommisjonens sekretariat. Njølstad har utgitt en rekke faghistoriske bøker og artikler om den kalde krigen, atomvåpnenes rolle i internasjonal politikk, opp- og nedrustning, militær og sivil teknologihistorie, samt andre verdenskrig og norsk etterkrigshistorie. Doktoravhandlingen fra 1994 omhandler USAs politikk overfor Sovjetunionen under president Jimmy Carter, med særlig vekt på menneskerettigheter, forholdet til Kina, den strategiske militærbalansen, samt regionale konflikter i Midtøsten, Nord-Afrika og Sørøst-Asia. Njølstad har skrevet to biografier, om henholdsvis Jens Chr. Hauge og professor Leif Tronstad, og arbeider på en biografi om Gro Harlem Brundtland. Han har dessuten redigert en bok om norske nobelprisvinnere, fra Bjørnstjerne Bjørnson til Finn Kydland, og utgitt to spenningsromaner med historisk tilsnitt. Njølstad fikk i 2010 Sverre Steen-prisen for fremragende formidling av historie.

Oslo, 13. juni 2014