Nelson Mandela

Ved Nelson Mandelas bortgang har Den Norske Nobelkomite gitt følgende uttalelse:


Nelson Mandela er et av de største navn i Nobels fredspris sin lange historie. Han ble hedret i 1993 sammen med sin motpart president F.W. de Klerk for deres arbeid for en fredelig slutt på apartheidregimet og for å ha lagt grunnlaget for et nytt demokratisk Sør-Afrika. De viste begge personlig integritet og politisk mot ved å velge forhandlingens og forsoningens vei. Den største æren for dette hadde utvilsomt Nelson Mandela som etter 27 år i fengsel valgte å fokusere på fremtidens muligheter og ikke på fortidens redsler. Som president i det nye Sør-Afrika ble Mandela en veiviser for menneskerettigheter og demokrati med appell til alle generasjoner i hele verden. Hans virke har et budskap også i dag til alle som bærer ansvar for tilsynelatende uløselige konflikter: Selv de bitreste konflikter kan løses med fredelige midler. Det er med dyp takknemlighet Den Norske Nobelkomite minnes Mandelas historiske bidrag til å virkeliggjøre de høye idealer i Alfred Nobels testamente.

Oslo, Den Norske Nobelkomite, 6. desember 2013.