Nobelinstituttet

Det Norske Nobelinstitutt ble opprettet 1. februar 1904 med det formål å støtte Nobelkomiteen i arbeidet med å avgjøre hvem som skal tildeles Nobels fredspris. Instituttets direktør er Nobelkomiteens faste sekretær og instituttet kan ses på som Komiteens sekretariat.

Instituttet leide først kontorer på Victoria Terrasse i Oslo sentrum, men kunne allerede i mai 1905 flytte inn i den nåværende bygningen i Henrik Ibsens gate 51. Samme år ble prisutdelingsseremonien flyttet dit; den hadde tidligere funnet sted i Stortinget. Bygningen, opprinnelig oppført i 1867 som privatbolig, hadde da gjennomgått en omfattende modernisering.

Instituttet inneholder kontorer, møterom, festsal, en forskningsavdeling, pluss et rikholdig bibliotek med lesesal. Nobelkomiteen avholder alle sine møter i et spesielt møterom som kun brukes til dette formålet. Det er etter hvert blitt tradisjon for at Instituttets store sal brukes både ved annonseringen av årets fredspris i oktober og til prisvinnerens pressekonferanse 9. desember, dagen før prisutdelingen i Oslo Rådhus.

Nobelinstituttet arrangerer møter, foredrag og seminarer, og avholder dessuten såkalte Nobelsymposier. På disse symposiene møter spesielt inviterte fagfolk og beslutningstakere fra mange land for å diskutere utvalgt temaer med tilknytning til fred og konflikt.

ON

Nobelinstituttet

© Foto: Ken Opprann / Nobelinstituttet

Nobelinstituttet anno 2007.

Nobelinstituttet

© Foto: Ken Opprann / Nobelinstituttet

Muhammad Yunus omgitt av pressfolk etter pressekonferansen på Nobelinstituttet 9 desember 2006