Gjesteforskere

Nobelinstituttet har alltid hatt nære forbindelser til norske og utenlandske forskningsmiljøer, særlig på feltene moderne historie og internasjonal politikk. Instituttets direktører har ofte vært profilerte forskere på sine felt. Den første direktøren, Christian Lous Lange, drømte om å gjøre instituttet til et ledende internasjonalt akademi for studier omkring krig og fred. Drømmen lot seg ikke realisere, blant annet fordi Instituttets driftsmidler ikke tillot en så ambisiøs satsning.

Etter professor Geir Lundestads ansettelse som direktør i 1990 fikk den gamle forskningsambisjonen nytt liv. Det ble ansatt en egen forskningssjef, og innredet i alt syv nye kontorer og et mikrofilmrom til bruk for forskningsformål. Våren 1992 etablerte instituttet et eget gjesteforskerprogram med arbeidsstipendier til såvel etablerte som yngre forskere. Siden da har nær 100 gjesteforskere fra mer enn 25 land oppholdt seg ved instituttet for kortere eller lengre tid, inklusive en rekke av verdens fremste kaldkrigshistorikere og eksperter på internasjonal politikk.

ON

Nobel Peace Prize | Research & Information

  • Mer informasjon om forskningsaktiviteten finner du på her.

Tidligere Gjesteforskere

Kontakt

  • Forskningssjef Asle Toje
    e-post: at(a)nobel.no