Lærerkurs på Nobelinstituttet

18.–20. mars 2013

Det Norske Nobelinstitutt har gjennom en årrekke kunnet tilby norske lærere og lektorer som underviser i samfunnsfag eller historie et fordypningskurs i aktuelle internasjonale spørsmål.

Kurset går over tre dager. Det er satt av tid til diskusjon etter hvert foredrag. Foredragsholderne er fremtredende eksperter på sine respektive fagområder, men undervisningen forutsetter ingen spesialkunnskaper hos deltakerne. Den primære målgruppen er lærere i grunnskolen (8. – 10. trinn) og videregående skole som underviser i samfunnsfag, historie, o.l. og som er interessert i utenrikspolitikk og internasjonale spørsmål.

Nobelinstituttet dekker reiseutgifter og yter tilskudd til diett etter nærmere fastsatte regler. Kurset er ikke åpent for deltakere som har deltatt på kurset i løpet av de siste fem årene.

Påmelding skjer skriftlig gjennom lærerorganisasjonene. For nærmere opplysninger vennligst kontakt:

  • Karianne Basteson eller Torbjørn Ryssevik, Utdanningsforbundet, tlf: 24 14 20 00

  • Gunnvor Sen, Skolenes landsforbund,
    tlf. 23 06 13 62

  • Otto Kristiansen, Norsk lektorlag, tlf: 24 15 50 00

  • Bente Kristiansen, Det Norske Nobelinstitutt,
    tlf. 22 12 93 00