Biblioteket

Bibliotekets lesesal

© Foto: Ken Opprann / Nobelinstituttet

Bibliotekets lesesal er ypperlig egnet til studier og fordypning.

Nobelinstituttets bibliotek har vært åpent for publikum helt siden september 1905. Det er et spesialbibliotek med om lag 200.000 bind innen områdene politisk historie fra 1800, folkerett, fredssak og internasjonal økonomi. I samlingen inngår flere sjeldne, eldre utgivelser.

Biblioteket er også depotbibliotek for publikasjoner fra en rekke internasjonale organisasjoner og institusjoner: FN, International Court of Justice, Folkeforbundet, International Labour Organization, Europarådet, Gatt, IMF, WTO, OSCE, Efta, m.fl.

Biblioteket abonnerer på ca. 200 løpende tidsskrifter. Artiklene i de fleste av disse tidsskriftene er registret i databasen.

De fleste publikasjonene kan lånes med hjem. Katalogen er online.

Biblioteket har lesesal og et eget rom med litteratur og oppslagsverk om Alfred Nobel og Nobelprisene.

Åpningstider:

  • Mandag - fredag: 08:00 - 15:45
  • Biblioteket er stengt fredag 7 oktober

Biblioteksbasen:

Tilvekstlister

Andre lister

Kontakt oss:

Tilgjengelig i biblioteket:

  • Trådløst nettverk
  • Tilgang kopiering
  • Pauserom
  • Watercooler
tekst