Bygningen

Nobelinstituttet har sine lokaler i Henrik Ibsens gate 51 (tidligere Drammensveien 19). Eiendommen eies av Nobelstiftelsen i Stockholm, men er stilt til disposisjon for Det Norske Nobelinstitutt og Den Norske Nobelkomite. Tomten er på 1.258 m² og hovedbygningens grunnflate måler 726 m² (totalt 2.391 m² inkludert kjeller og innredet loft).

Nobelinstituttet overtok eiendommen i desember 1903 og flyttet inn våren 1905. Tidligere eiere var enkefru Sophie Gellertsen (senere Gamborg), som oppførte huset i 1867, kammerherre F.W. Treschov og generalkonsul Chr. Christophersen. Huset er tegnet av arkitekt og murmester Thøger Binneballe. Portnerbolig og vognremisse kom til i forbindelse med Treschovs overtagelse i 1887. Den rundbuete porten som forbinder portnerboligen med hovedbygget ble reist i forbindelse med Nobelinstituttets omfattende ombygging og nyinnredning i 1905.

Det var arkitektene Carl og Jørgen Berner som fikk ansvaret for ombyggingen. Carl Berner tegnet mye av innredningen i datidens populære Art nouveau-stil. Nobelkomiteens møterom er bevart omtrent nøyaktig slik Berner tegnet det. Også den opprinnelige talerstolen i Store sal er bevart, men den er for øyeblikket ikke i bruk.

Bygningen gjennomgikk en større utvendig ombygging i 1947 i forbindelse med at Drammensveien ble utvidet og veibanen hevet i terrenget. Samtidig ble det iverksatt en større innvendig ombygging. Komiterommet ble flyttet opp en etasje. I 1954 fikk biblioteket mer plass til sitt bokmagasin. Senere er det foretatt omfattende innvendige ombygninger i 1984-85, 1991 og 1997. Ved de to siste ble henholdsvis loftet og andre etasje i portnerleiligheten gjort om til forskningskontorer.

Nobelinstituttet

© Foto: Nobelinstituttet

Nobelinstiuttet på 1920-tallet