Ansatte

Olav Njølstad

Direktør
Dr. philos., Tlf: (47) 22 12 93 01
E-post: on(a)nobel.no

Bente Kristiansen

Arrangementsansvarlig
Tlf: (47) 22 12 93 02
E-post: bk(a)nobel.no

Dag Kühle-Gotovac

Administrasjonssjef
Tlf: (47) 22 12 93 04
E-post: dkg(a)nobel.no

Marte Vatshelle Salvesen

Spesialbibliotekar
Tlf: (47) 22 12 93 23
E-post: mvs(a)nobel.no

Asle Toje

Ph.D., Forskningssjef
Tlf: (47) 22 12 93 30
E-post: at(a)nobel.no

Bjørn Helge Vangen

Hovedbibliotekar og IT-ansvarlig
Tlf: (47) 22 12 93 22
E-post: bhv(a)nobel.no

Alle bilder: Ken Opprann / © Nobelinstituttet