Nobels Fredspris 1901

Henri Dunant
1/2 av prisen
Sveits
1828-1910
Grunnlegger av Røde Kors (Comité International de la Croix-Rouge), Genève. Initiativtaker til Genèvekonvensjonen.
Frédéric Passy
1/2 av prisen
Frankrike
1822-1912
Grunnlegger og president for det første franske fredsforbund (Ligue internationale et permanente de la paix, senere kalt Société Française pour l'arbitrage entre nations).


 Nobels fredspris

 Henri Dunant

 Frédéric Passy