Jean Henry Dunant

Grunnleggeren av Røde Kors

I 1859 raste et slag ved byen Solferino i Nord-Italia. Der ble den sveitsiske forretningsmannen Henry Dunant vitne til at tusener av italienske, franske og østerrikske soldater slaktet og lemlestet hverandre. På eget initiativ organiserte han hjelpearbeid. Senere skrev han boken Minner fra Solferino som inneholdt en plan: alle land burde stifte foreninger som kunne hjelpe syke og sårede i krig - uansett hvilken side de tilhørte.
Resultatet ble opprettelsen av Den Internasjonale Røde Kors Komité i 1863 og Genèvekonvensjonen året etter. Den bestemte at alle sårede soldater i landkrig skulle behandles som venner. Sanitetspersonell skulle være beskyttet av det røde korset på hvit bunn.
Økonomiske problemer førte Dunant til fattigdom og tap av borgerlig aktelse. Men den organisasjonen han hadde skapt, vokste, og ideene ble gradvis akseptert. Det gledet den aldrende Dunant at Den Norske Nobelkomite belønnet livsgjerningen hans med fredsprisen.

IL

Les mer [eng.] Nobels fredspris

 Henri Dunant

 Frédéric Passy