Frédéric Passy

Vitenskapsmann, politiker og fredsaktivist

Ved århundreskiftet mente alle at Frédéric Passy var en verdig vinner. Han var "Le doyen" -den eldste og fremste- i den internasjonale fredsbevegelsen. Både som økonom og politiker hevdet han at frihandel mellom selvstendige nasjoner var fredsskapende. Passy grunnla det første franske fredsforbundet, som arrangerte en kongress i Paris under verdensutstillingen i 1878. Som venstreuavhengig republikaner i den franske nasjonalforsamlingen motarbeidet han kolonipolitikken, fordi den ikke samsvarte med frihandelsidealene.
Passy var også en av stifterne av Den interparlamentariske union, en organisasjon som fremmet samarbeid mellom folkevalgte fra ulike land. Den aldrende Passy fortsatte fredsarbeidet etter 1901. I 1905, da unionskonflikten mellom Sverige og Norge nådde klimaks, uttalte Passy at en fredelig løsning ville gjøre ham hundre ganger lykkeligere enn da han mottok Nobels fredspris. Og Passy fikk oppfylt ønsket.

IL

Les mer [eng.] Nobels fredspris

 Henri Dunant

 Frédéric Passy