Élie Ducommun

Fremtidsoptimist og fredsaktivist

Èlie Ducommun var ulønnet generalsekretær for Det internasjonale fredsbyrå i Bern fra opprettelsen i 1890 til sin død. Dette kontoret var bindeledd mellom fredsorganisasjoner i ulike land. På fritiden forberedte Ducommun program for internasjonale fredskongresser, publiserte resolusjoner og korresponderte med fredsvenner. I tillegg gav han ut en rekke skrifter. Sentralt stod Praktisk program for fredsvennene (1897). Der hevdet Ducommun at folk kunne oppdras til å velge fredelige løsninger. Internasjonal voldgift var midlet for å hindre krig.
Det var innsatsen ved Fredsbyrået som først og fremst gav Èlie Ducommun Nobels fredspris, men hans livsverk var mangfoldig. I unge år var han lærer, senere fremtredende liberaldemokratisk politiker. Fra 1873 ledet han med dyktighet jernbaneselskapet Jura-Simplon og mente at moderne kommunikasjoner knyttet folkene sammen på en positiv måte. Det kunne skape fred.

IL

Les mer [eng.] Nobels fredspris

 Elie Ducommun

 Charles Albert Gobat