Albert Gobat

Interparlamentariker og organisator

Albert Gobat fikk Nobels fredspris først og fremst for innsatsen med å bringe folkevalgte fra ulike land sammen til møter og kongresser. Arbeidet som rikspolitiker førte ham inn i det internasjonale fredsarbeidet. Gobat deltok i Den interparlamentariske union fra begynnelsen i 1889. Da Det interparlamentariske byrå ble opprettet i Bern tre år senere, ble Gobat valgt til generalsekretær. Uten lønn planla han konferansene som Unionen arrangerte hvert år, satte opp dagsordener og skrev forslag til resolusjoner. Han prøvde å få til interparlamentariske grupper i land hvor slike ikke fantes, han redigerte et tidsskrift og sendte ut litteratur om fred og voldgift.
Gobat overtok som generalsekretær i Det internasjonale fredsbyrå da Èlie Ducommun døde i 1906. Dermed ledet han kontorene både for den interparlamentariske og den folkelige fredsbevegelsen. Gobat fikk oppleve at Det internasjonale fredsbyrå ble hedret med Nobels fredspris i 1910.

IL

Les mer [eng.] Nobels fredspris

 Elie Ducommun

 Charles Albert Gobat