Nobels Fredspris 1903

Sir William Randal Cremer
Storbritannia
1838-1908
Medlem av Det britiske parlamentet. Sekretær for Det internasjonale voldgiftsforbund (International Arbitration League).


 Nobels fredspris

 Sir William Randal Cremer