Folkerettsinstituttet

"Justitia et pace" - "Rettferdighet og fred" - er valgspråket til denne private juristorganisasjonen som ble stiftet i 1873. Den belgiske advokaten Gustave Rolin-Jacquemyns var initiativtakeren, og formålet var å skape et internasjonalt institutt som skulle bli en autoritet på folkerett. Den organisasjonen han skapte, arbeider fremdeles for at internasjonale rettsregler - ikke krig og vold - skal være rettesnor for forholdet mellom suverene stater. I 1904 ble Folkerettsinstituttet særlig berømmet for å fremme internasjonal voldgift og å få stater til å akseptere rettsregler i krig. Blant annet ble instituttet gitt æren for bestemmelsene om voldgift som ble vedtatt på Haag-kongressen i 1899. I mellomkrigstiden betydde instituttets arbeid mye for Folkeforbundet. Etter 1945 har FN hatt nytte av utredninger og lovfortolkninger fra Folkerettsinstituttet.
Instituttets hovedsete ligger på det stedet hvor generalsekretæren bor. I 2003 var det i Genève i Sveits.

IL

Les mer [eng.] Nobels fredspris

 Folkerettsinstituttet