Nobels Fredspris 1905

Baronesse Bertha Sophie Felicita von Suttner, født Countess Kinsky von Chinic und Tettau
Østerrike
1843-1914
Forfatter. Ærespresident for Det internasjonale fredsbyrå (Bureau International Permanent de la Paix), Bern. Forfatter av boken "Die Waffen nieder!" /"Ned med våpnene").


 Nobels fredspris

 Baroness Bertha von Suttner