Nobels Fredspris 1906

Theodore Roosevelt
USA
1858-1919
President. Utarbeidet fredsavtalen mellom Russland og Japan i 1905.


 Nobels fredspris

 Theodore Roosevelt