Louis Renault

Folkerettsekspert og praktisk fredsvenn

Juristen Louis Renault mente at fred kunne skapes gjennom å styrke folkeretten. Hele livet arbeidet han utrettelig for denne saken. Han underviste ved universitetene i Dijon og Paris, og den siste forelesningen holdt han som 75-åring, to dager før han døde. Professoren var også den franske regjerings rådgiver når det gjaldt utenrikspolitikk og folkerett.
Renault var utsending på de internasjonale konferansene om samferdsel og beskyttelse av kunstneres rettigheter i 1880-årene. Men det var på fredskonferansene i Haag i 1899 og 1907 at han for alvor fikk rykte som skarpskodd jurist med praktisk sans. Renault var særlig opptatt av å utvide Genève-konvensjonen til å omfatte sjøkrig. Dessuten ville han presisere nøytrale staters plikter og rettigheter under krig.

IL

Les mer [eng.] Nobels fredspris

 Ernesto Teodoro Moneta

 Louis Renault