Nobels Fredspris 1908

Klas Pontus Arnoldson
1/2 av prisen
Sverige
1844-1916
Forfatter, tidligere medlem av den svenske Riksdagen. Grunnlegger av Den svenske freds- og voldgiftsforeningen (Svenska freds- og skiljedomsföreningen).
Fredrik Bajer
1/2 av prisen
Danmark
1837-1922
Medlem av det danske Folketing. Ærespresident for Det internasjonale fredsbyrå (Bureau International Permanent de la Paix), Bern.


 Nobels fredspris

 Klas Pontus Arnoldson

 Fredrik Bajer