Klas Pontus Arnolson

Fra 1814 til 1905 var Norge og Sverige i union, og i 1895 var de to landene på av randen av krig. Norge ønsket likestilling i unionen, men Sverige truet med våpenmakt. Da sendte Arnoldson ut flygebladet "Fred med Norge, må unionen bära eller brista". Fred var det viktigste for ham. Broderfolkene måtte aldri gå til krig mot hverandre.
Hele livet kjempet Arnoldson for fred. Han var mot all våpenbruk og for voldgift og folkerett. I svensk fredsbevegelse var han pioner med intens tro på internasjonalt samarbeid. Det burde begynne i Norden, og Norge, Sverige og Danmark skulle gå sammen i en union av selvstyrte republikker med felles utenrikspolitikk.
Men drømmen brast da Norge brøt ut av unionen med Sverige i 1905. Likevel talte Arnoldson Norges rett til selvstendighet, og han så framover: "Tanken om Europas Förenta stater tore småningom visa sig ega større livskraft än den nordiska enhetstanken." Fredsprisen 1908 var belønning for innsatsen i unionsstriden og ledd i forsoningen mellom de to selvstendige statene.

IL

Les mer [eng.] Nobels fredspris

 Klas Pontus Arnoldson

 Fredrik Bajer