Fredrik Bajer

Soldat, politiker, organisator og fredsaktivist

Prestesønnen Fredrik Bajer bestemte seg tidlig for en offiserskarriere. Han kjempet i den dansk-tyske krig i 1864, men tok avskjed året etter fordi soldatlivet hadde gjort ham desillusjonert. Fra da av viet han livet til fredssaken. Han ble valg til medlem av den danske nasjonalforsamlingen (Folketinget), han var sentral i det interparlamentariske arbeidet og han har fått æren for at Det internasjonale fredsbyrå ble opprettet i 1891.
Bajer mente at å organisere fredskreftene var et viktig middel i kampen for å skape fred. Han var sterk tilhenger av internasjonal voldgift. Dessuten var Bajer republikaner, og han hevdet med styrke at Norden burde være nøytralt og føre en felles utenrikspolitikk. Sammen med sin hustru, Mathilde Bajer, stiftet han Dansk Kvindesamfund. Likestillingsarbeidet var også fredsarbeid for Fredrik Bajer.

IL

Les mer [eng.] Nobels fredspris

 Klas Pontus Arnoldson

 Fredrik Bajer