Nobels Fredspris 1911

Tobias Michael Carel Asser
1/2 av prisen
Nederland
1838-1913
Jurist, medlem av statsrådet. Initiativtaker til Konferansene om internasjonal privatrett i Haag (Conférences de Droit international privé).
Alfred Hermann Fried
1/2 av prisen
Østerrike
1864-1921
Journalist, grunnlegger av fredsmagasinet "Die Waffen Nieder" (senere kalt "Die Friedenswarte").
1911


 Nobels fredspris

 Tobias Michael Carel Asser

 Alfred Hermann Fried