Nobels Fredspris 1919

Thomas Woodrow Wilson
USA
1856-1924
Tidligerer president. Grunnlegger av Folkeforbundet (the League of Nations).
Tildelt prisen for 1919 i 1920.


 Nobels fredspris

 Thomas Woodrow Wilson