Thomas Woodrow Wilson

(1856-1924)

Folkeforbundets far

USAs president, Woodrow Wilson, fikk fredsprisen for 1919 som hovedarkitekten bak Folkeforbundet. Det skulle sikre verdensfreden etter nedslaktingen av millioner mennesker under første verdenskrig.
Etter krigsutbruddet i 1914 var det Wilsons politikk å holde USA utenfor. Men Tysklands uinnskrenkede ubåtkrig rammet amerikanske skip, og Wilson førte USA inn i krigen i 1917. Han gikk hardt ut mot krigsmotstandere i USA, samtidig som han lanserte 14 punkter for fred. Wilson gikk inn for nasjonalt selvstyre for undertrykte folk, en forsonende holdning overfor taperne i krigen og et folkeforbund for å sikre fred.
Fredsforhandlingene i Paris ble en skuffelse for Wilson. Storbritannia og Frankrike tvang gjennom at Tyskland skulle betale en enorm krigsskadeerstatning og ta skylden for krigen. Deretter nektet Senatet å godkjenne USAs medlemskap i det nye Folkeforbundet. På grunn av dette ble det strid om Wilson i Nobelkomiteen før det ble flertall for å gi ham prisen.

AS

Les mer [eng.] Nobels fredspris

 Thomas Woodrow Wilson