Karl Hjalmar Branting

(1860-1925)

Med arbeiderbevegelsen for fred

I 1921 delte den svenske statsministeren Hjalmar Branting fredsprisen med den norske generalsekretæren for Den interparlamentariske union, Christian Lange. De var begge støttespillere for det nye Folkeforbundet og internasjonalt samarbeid. I 1905 hadde Branting dessuten talt Norges sak mot konservative svensker som ville holde Norge i en union med Sverige med makt.
Branting hadde bakgrunn fra den øvre middelklassen i Stockholm. I studietiden ble han politisk radikal. Han ble journalist og fikk stiftet det sosialdemokratiske partiet i Sverige i 1889. Branting ble en lederfigur i kampen for demokratisering av Sverige. Kampen skulle føres med fredelige midler, ikke revolusjon. I 1920 ble Branting statsminister, og samtidig utsending til det nye Folkeforbundet i Geneve. Han godtok Folkeforbundets beslutning om at Ålandsøyene i Østersjøen skulle tilfalle Finland, og ikke Sverige. I 1922 ble Branting medlem av Folkeforbundets råd og meklet i flere internasjonale konflikter.

AS

Les mer [eng.] Nobels fredspris

 Karl Hjalmar Branting

 Christian Lous Lange