Christian Lous Lange

(1869-1938)

Forkjemper for internasjonalisme

I 1921 delte nordmannen Christian Lange fredsprisen med svensken Hjalmar Branting. De ønsket begge å styrke den nye verdensorganisasjonen Folkeforbundet. Lange var utdannet gymnaslektor. På grunn av ferdigheter i historie, engelsk og fransk ble han sekretær og konsulent for Den Norske Nobelkomite. Han bygde ut Nobelinstituttet i Oslo samtidig som han var aktør på norsk side da unionen mellom Norge og Sverige ble fredelig oppløst i 1905.
I 1909 ble Lange generalsekretær for Den interparlamentariske union. Han bygde ut organisasjonen og klarte å holde den sammen gjennom første verdenskrig. I 1919 tok Lange doktorgarden på internasjonalismens historie, og han ble hentet inn som ekspert til Folkeforbundets første møte i 1920. Senere var han i mange år norsk utsending til forbundet, der han advarte mot de demokratiske stormaktenes unnfallenhet overfor Japan, Italias og Tysklands aggressive politikk. Lange ble medlem av Nobelkomiteen i 1934.

AS

les mer [eng.] Nobels fredspris

 Karl Hjalmar Branting

 Christian Lous Lange