Nobels Fredspris 1922

Fridtjof Nansen
Norge
1861-1930
Oppdagelsesreisende, vitenskapsmann og humanist. Norges delegat til Folkeforbundet (the League of Nations). Initiativtaker til Nansenpasset (for flyktninger).


 Nobels fredspris

 Fridtjof Nansen