Fridtjof Nansen

(1861-1930)

Polarfarer og Høykommisær for flyktninger

I 1922 ble nordmannen Fridtjof Nansen utnevnt til Folkeforbundets første høykommissær for flyktninger. Etter første verdenskrig ledet han utvekslingen av 400 000 krigsfanger mellom Russland, Tyskland og det tidligere Østerrike-Ungarn. Nansen engasjerte seg også i hjelpearbeid da det brøt ut hungersnød i Sovjetunionen i 1921. Arbeidet for krigsfanger og hungerrammede sikret ham fredsprisen.
Nansen var vitenskapsmann, polarhelt, politisk aktivist og diplomat. Han tok doktorgraden på nervesystemet i 1888. Samme år ble han den første som krysset den grønlandske innlandsisen. Han mislyktes senere i å nå Nordpolen, men ble likevel internasjonalt berømt. Nansen var nasjonalistisk aktivistt da Norge brøt ut av unionen med Sverige i 1905.
Etter 1922 gav Folkeforbundet "Nansenpass" til statsløse flyktninger slik at de kunne krysse grenser. Nansen selv fikk ansvaret for å skille grekere og tyrkere fra hverandre etter den gresk/tyrkiske krigen. De siste årene av sitt liv engasjerte han seg for armenernes sak.

AS

Read more Nobels fredspris

 Fridtjof Nansen