Nobels Fredspris 1925

Sir (Joseph) Austen Chamberlain
1/2 av prisen
Storbritannia
1863-1937
Utenriksminister. Var med på å utarbeide Locarnotraktaten.
Tildelt prisen for 1925 i 1926.
Charles Gates Dawes
1/2 av prisen
USA
1865-1951
USAs visepresident. Formann for De alliertes erstatningskommisjon (Allied Reparation Commission) og initiativtaker til Dawes-planen.
Tildelt prisen for 1925 i 1926.


 Nobels fredspris

 Sir (Joseph) Austen Chamberlain

 Charles Gates Dawes