Charles Gates Dawes

(1865-1951)

Dawesplan for avspenning

Charles Dawes fikk fredsprisen for 1925 for å ha vært med på å minske spenningen mellom Tyskland og Frankrike etter første verdenskrig.
Dawes hadde bakgrunn som jurist og forretningsmann. Han kom inn i politikken da han ledet presidentkampanjen til republikaneren William McKinley i 1896. McKinley ble skutt i 1901, og Dawes gikk tilbake til forreningslivet. Først da USA kom med i første verdenskrig mot Tyskland i 1917, gikk Dawes igjen i offentlig tjeneste. Han ble sendt til Europa som offiser, og ble sjef for alle forsyninger til de allierte ved frontene.
Etter krigen var tyskerne frustrerte fordi Frankrike okkuperte deler av landet for å tvinge dem til å betale krigsskadeerstatninger. Spenningen mellom de to landene økte. Dawes ledet en internasjonal komite som skulle se på Tysklands situasjon. I 1924 lanserte komiteen Dawesplanen. Tyskland fikk amerikanske lån slik at de kunne betale erstatninger. Til gjengjeld avsluttet Frankrike okkupasjonen av landet.

AS

Les mer [eng.] Nobels fredspris

 Sir (Joseph) Austen Chamberlain

 Charles Gates Dawes