Nobels Fredspris 1926

Aristide Briand
1/2 av prisen
Frankrike
1862-1932
Utenriksminister, var med på å utarbeide Locarnotraktaten og Briand-Kellogg-pakten.
Gustav Stresemann
1/2 av prisen
Tyskland
1878-1929
Tidligere rikskansler, utenriksminister. Var med på å utarbeide Locarno-traktaten.


 Nobels fredspris

 Aristide Briand

 Gustav Stresemann