Nobels Fredspris 1927

Ferdinand Edouard Buisson
1/2 av prisen
Frankrike
1841-1932
Tidligere professor ved Sorbonne, Paris. Grunnlegger og president for Menneskerettighets-forbundet (Ligue des Droits de l'Homme).
Ludwig Quidde
1/2 av prisen
Tyskland
1858-1941
Historiker, æresprofessor, medlem av Landdagen i Bayern; medlem av den tyske grunnlovgivende forsamling 1919; deltaker ved en rekke fredskon-feranser.


 Nobels fredspris

 Ferdinand Edouard Buisson

 Ludwig Quidde