Ludwig Quidde

(1858-1941)

Mot tysk krigspolitikk

I 1927 fikk Ludwig Quidde fredsprisen for sitt livslange arbeid for fredssaken. Han delte den med franskmannen Ferdinand Buisson.
Quidde tok doktorgraden i historie, men han fikk ingen offentlige stillinger på grunn av sin opposisjon til den tyske keiseren. Han ble medlem av det internasjonale fredsbyrået, og arbeidet for å minske motsetningene mellom Tyskland og Frankrike etter den fransk-tyske krigen i 1870/71.
I 1907 ble han valgt inn i den tyske Riksdagen, og senere ble han formann i Den tyske fredsforeningen. Under første verdenskrig talte han mot at Tyskland skulle annektere land fra sine naboer. Det førte til at han ble satt under politisk overvåkning. Quidde var skuffet over den harde behandlingen av Tyskland etter krigen, men fortsatte arbeidet mot opprustning og tysk revansjisme. Da Hitler kom til makten, flyktet han til Sveits der han bodde til sin død.

AS

Les mer [eng.] Nobels fredspris

 Ferdinand Edouard Buisson

 Ludwig Quidde