Nobels Fredspris 1929

Frank Billings Kellogg
USA
1856-1937
Tidligere utenriksminister. Utarbeidet Briand-Kellogg-pakten.
Tildelt prisen for 1929 i 1930.


 Nobels fredspris

 Frank Billings Kellogg