Frank Billings Kellogg

(1856-1937)

En plan for verdensfred

Den amerikanske utenriksministeren Frank Kellogg fikk fredsprisen for å ha vært en av initiativtakerne til Briand-Kellogg-pakten i 1928. Nesten alle verdens stater skrev under på denne pakten, som forbød angrepskrig. Det opprinnelige initiativet kom fra den franske utenriksministeren og fredsprisvinneren Aristide Briand. Han ønsket en fransk-amerikansk avtale som skulle sikre Frankrike mot tysk revansjisme etter det tyske nederlaget under første verdenskrig. USA var ikke interessert i dette, og derfor foreslo Kellogg en mer omfattende, men løsere pakt. I tillegg krevde han unntak slik at USAs interesser på det amerikanske kontinentet ikke skulle rammes. Dette førte til at det ble strid i Nobelkomiteen før det ble flertall for å gi Kellogg fredsprisen.
Frank Kellogg slo seg fram fra enkle kår til rikdom som stjerneadvokat. Han ble valgt inn i Senatet for republikanerne i 1917. Etter første verdenskrig var han USAs ambassadør i Storbritannia før han ble utenriksminister.

AS

Les mer [eng.] Nobels fredspris

 Frank Billings Kellogg