Nobels Fredspris 1931

Jane Addams
1/2 av prisen
USA
1860-1935
Sosiolog. Internasjonal president for Den internasjonale kvinneliga for fred og frihet.
Nicholas Murray Butler
1/2 av prisen
USA
1862-1947
Universitetsrektor ved Columbia University, forkjemper for Briand-Kellogg-pakten.


 Nobels fredspris

 Jane Addams

 Nicholas Murray Butler