Jane Addams

(1860-1935)

Den internasjonale kvinneligaen for fred og frihet

Jane Addams var den andre kvinnen som fikk fredsprisen. Hun stiftet Den internasjonale kvinneligaen for fred og frihet i 1919, og hun arbeidet i mange år for å få stormaktene til å ruste ned og inngå fredsavtaler.
I USA arbeidet Jane Addams for å hjelpe de fattige og å stoppe bruken av barn som arbeidere i industrien. Hun drev Hull House i Chicago, et senter som særlig hjalp innvandrere.
Under første verdenskrig ledet hun en kvinnekonferanse for fred i Haag i Nederland, og hun forsøkte forgjeves å få USAs president Woodrow Wilson til å mekle fred mellom de stridende landene. Da USA i stedet gikk med i krigen, talte Jane Addams sterkt imot det. Det førte til at hun ble stemplet som en farlig radikaler og en fare for USAs sikkerhet.
Addams kritiserte fredsavtalen som ble påtvunget Tyskland i 1919, og hevdet at den var så ydmykende at den ville føre til en tysk revansjekrig. På slutten av livet ble Jane Addams hedret av den amerikanske regjeringen for sin fredsinnsats.

AS

Les mer [eng.] Nobels fredspris

 Jane Addams

 Nicholas Murray Butler