Nicholas Murray Butler

(1862-1947)

Fredsforkjemper på elitenivå

Nicholas Butler delte fredsprisen for 1931 med Jane Addams. Han fikk den for sitt arbeid for å styrke folkeretten og Den internasjonale domstolen i Haag.
Butler studerte både i Frankrike og Tyskland. Han ble venn med keiser Wilhelm II, og senere med president Theodore Roosevelt. I 1902 ble han rektor ved Columbia universitetet.
Butler deltok på fredskongresser og knyttet kontakter til flere fredsprisvinnere. Under første verdenskrig brøt han forbindelsene til Tyskland og støttet varmt opp om USAs krigsdeltakelse. Han talte mot at USA skulle delta i det nye Folkeforbundet i 1919 fordi det la for sterke bånd på USAs nasjonale interesser.
I 1925 ble Butler formann for Carnegies fredsfond. Han mente at fred bare kunne skapes av en elite. Butler stod i nær forbindelse med Europas ledende statsmenn, og han støttet den franske utenriksministeren Aristide Briand slik at den såkalte Briand-Kellogg-pakten som forbød angrepskrig, ble virkelighet i 1928.

AS

Les mer [eng.] Nobels fredspris

 Jane Addams

 Nicholas Murray Butler