Norman Angell

(1872-1967)

Opplysning og utdanning skaper fred

Den britiske journalisten og forfatteren Norman Angell er den eneste som har blitt tildelt fredsprisen på grunn av en bokutgivelse. I 1910 skrev han "Den store illusjonen", et verk som ble solgt i over to millioner eksemplarer og oversatt til 25 språk.
Angell analyserte krigens vesen og konkluderte med at faren for gjensidig ødeleggelse av både angripere og forsvarere hadde gjort væpnete konflikter ulønnsomme. Han trodde på en fredelig utvikling, fordi utbredelse av frihandel ville skape større avhengighet mellom stater og fordi økt utdanning ville gjøre krig fornuftstridig og usivilisert. Angells fredsideer fikk betegnelsen "angellisisme" og ble spredt gjennom et nettverk av fredsforeninger.
Da Nobelkomiteen høsten 1934 gav Angell den reserverte 1933-prisen, ble han rost for innsatsen som oppdrager og forsvarer av Folkeforbundet.

ØS

Les mer [eng.] Nobels fredspris

 Sir Norman Angell