Carl von Ossietzky

(1898-1938)

Antinazist og konsentrasjonsleirfange

Journalisten og sosialisten Carl von Ossietzky var en av de fremste kritikerne av den politiske utviklingen i Tyskland i mellomkrigsårene. Han avslørte hvordan tyske myndigheter drev hemmelig opprustning i strid med Versailles-traktaten. For dette ble han dømt for landsforræderi og fengslet. Etter nazistenes maktovertagelse i 1933 ble han arrestert på nytt og sendt i konsentrasjonsleir.
Det ble organisert en internasjonal kampanje for å få Ossietzky løslatt. Som et ledd i denne aksjonen ble han foreslått til fredsprisen. Det vakte oppsikt at den norske kongefamilien holdt seg borte fra utdelingsseremonien i desember 1936, antakelig som et resultat av signaler fra regjeringen, som fryktet tyske reaksjoner.
Hitler mottok nyheten om Ossietzkys fredspris med raseri og forbød alle tyskere for all framtid å motta nobelpriser. Den alvorlig syke prisvinneren ble nektet utreise til Norge for å hente utmerkelsen. Han døde på et fengselssykehus i mai 1938.

ØS

Les mer [eng.] Nobels fredspris

 Carl von Ossietzky