Nobels Fredspris 1938

Det internasjonale Nansenkontoret (Office International Nansen pour les Refugies)
Genève, Sveits
Stiftet i 1921.
En internasjonal hjelpeorganisasjon opprettet av Fridtjof Nansen i 1921.


 Nobels fredspris

 Det internasjonale Nansenkontoret