Nobels Fredspris 1945

Cordell Hull
USA
1871-1955
Tidligere utenriksminister. En av initiativtakerne til De forente nasjoner.


 Nobels fredspris

 Cordel Hull