Nobels Fredspris 1946

Emily Greene Balch
1/2 av prisen
USA
1867-1961
Tidligere professor i historie og sosiologi. Internasjonal president for Den internasjonale kvinneliga for fred og frihet.
John Raleigh Mott
1/2 av prisen
USA
1865-1955
Lederen for den første verdensmisjonskonferanse i 1910 (International Missionary Council), formann i KFUM's verdensforbund.


 Nobels fredspris

 Emily Greene Balch

 John Raleigh Mott