John R. Mott

(1865-1955)

Vennskap mellom kristne skaper fred

Fredsprisen for 1946 ble gitt til lederen for Kristelig Forening av Unge Menn (KFUM), amerikaneren John Raleigh Mott, som ifølge Nobelkomiteen hadde bidratt til å skape et fredsfremmende religiøst brorskap over landegrensene.
Mott vokste opp i en nybyggerfamilie i Iowa sterkt preget av puritanske idealer og tok en bachelor-grad i historie ved Cornell Universitetet. Som student mottok Mott et religiøst kall om å utbre evangeliet, og etter dette brukte han størstedelen av livet sitt på KFUM, misjonsvirksomhet og økumenisk arbeid.
Som generalsekretær i det internasjonale KFUM og president for KFUMs verdensforbund ønsket Mott å fremme forståelse og forsoning. Han fikk i stand utveksling av ungdom, dannet studiegrupper og arrangerte internasjonale ungdomsleirer. Mott var samtidig en lederskikkelse innefor det internasjonale kristne student- og misjonssamarbeidet og deltok i hjelpeaksjoner for krigsfanger under første og andre verdenskrig. Han kritiserte undertrykkelsen av kolonifolk og var en pioner i kampen mot rasediskriminering.

ØS

Les mer [eng.] Nobels fredspris

 Emily Greene Balch

 John Raleigh Mott